Glassordbok

Glass er et materiale som vanligvis er gjennomsiktig, sterkt og ikke spesielt reaktivt, og på grunn av dette har mange bruksområder.

 A-klasse

A1-3, ulike nivåer for vern mot hærverk. Tidligere beskyttelsesklasse, heter i dag P1A-P5A.

 Anløpning

Gråaktig fuktskade på glassflaten

 Antikkglass

Glass som ser gammelt ut. Kan være munnblåst eller maskintrukket glass som forsynes med ”riper” og blærer.

 Avskjermings- faktor

Tall som angir forholdet mellom aktuelt glass og vanlig glass når det gjelder solvarmebegrensningen.

 Avstandsprofil

Materiale som atskiller glassene i en forseglet rute, isolerglass.

 B-klasse

B1-3, ulike nivåer for beskyttelse mot innbrudd. Tidligere beskyttelsesklasse, heter i dag P6B-P8B.

 Sandblåst

Glass som er bearbeidet med små sandkorn. Matt overflate som lett blir flekket og vanskelig å holde ren.

 Blyekvivalenss

Sammenligning mellom et røntgenbeskyttelsesglass og en blyplate.

 Brystningsglass

Som oftest ugjennomsiktig herdet glass som skjuler bakenforliggende konstruksjon. Kan være et SGG SATINOVO- eller SGG SERALIT-glass.

 Brystningshøyde

Høyde fra gulv eller bakke til glassets underkant.

 Bølgelengde

Avstanden mellom to bølgedaler i en sinuskurve.

 C-klasse

C1-5, ulike nivåer for beskyttelse mot beskytning. Tidligere beskyttelsesklasse, heter i dag BR1-BR8.

 Curtain-wall

Ikke bærende metallkonstruksjon med glass som plasseres mellom bærende bygningsdeler. D-klasse.

 D-klasse

D1-3, ulike nivåer for beskyttelse mot eksplosjon. Tidligere beskyttelsesklasse, heter i dag ER1-ER4. 4.

 Desibel (dB)

Logaritmisk verdi som beskriver lydstyrke.

 Diffusjon

Spredning av lysstrålene.

 E-klasse

Brannklasse som innebærer beskyttelse mot røyk, gasser og flammer.

 EI-klasse

Brannklasse som innebærer beskyttelse mot røyk, gasser, flammer og strålingsvarme.

 Ekvivalent k-verdi

U-verdi som tilgodeser solvarmetilførsel avhengig av himmelretning.

 Emaljebelegg

Belegg av glasspartikler, emalje og farge som sprayes eller rulles på glasset før termisk herding.

 Emisjonsfaktor

Tall som angir et materials evne til å absorbere varme.

 EMI

Elektromagnetisk interferenssignal, elektromagnetisk stråling som avgis av elektronisk utstyr

 EMP

Elektromagnetisk puls.

 EMS

Elektromagnetisk stråling.

 Etset

Glass som er syrebehandlet. Erstatter i økende grad blastret glass. Lettere å holde rent.

 EW-klasse

Brannklasse som innebærer beskyttelse mot røyk, gasser og flammer, gir en viss strålingsbeskyttelse.

 F-klasse

F1-3, ulike nivåer for beskyttelse mot ulykker (personsikkerhet) Tidligere sikkerhetsklasse heter i dag 1(C)1 alt. 1(B)1.

 Falsdybde

Beskriver hvor dypt glasset kan stikkes ned, inkludert monteringsplass..

 Falshøyde

Beskriver hvor tykt glasset kan være, inkludert dekklist.

 Fargegjengivelses- indeks

Beskriver glassets fargeforandring.

 Fasadeglass

Som oftest ugjennomsiktig og herdet glass som skjuler bakenforliggende konstruksjon, se brystningsglass.

 Feltmåling

Støymåling på plassen for å fastslå mest forstyrrende frekvensene (Hz) og lydstyrkene (dB).

Floatglass

Flytglass, glassmasse som flyter ut på et tinnbad for å bli plant også på undersiden.

 Frekvens

Antall svingninger per sekund, måles i Hertz (Hz).

 g-verdi

Se solfaktor.

 Granulere

Når korrekt termisk herdet glass går i stykker, granulerer det, dvs. faller sammen i små, uskarpe biter.

 Hardbelagt

Belegg på glass som er motstandsdyktig mot riper, og som derfor kan anvendes som enkeltglass.

 Herding

Oppvarming og rask avkjøling gir glass økt styrke gjennom innebygde spenninger (forspent glass).

 Hertz

Enhet for lydbølgers antall svingninger per sekund.

 IR-stråling

Langbølget stråling som ikke synes, men som varmer.

 K-verdi

Beskriver hvor fort varmen forsvinner ut gjennom et materiale, kalles i dag U-verdi.

 Kapasitans

Et materiales evne til å lagre varme, f.eks. kan solvarme lagres for bruk om natten.

 Kondens

Luft som varmes opp av varmt innerglass kommer i bevegelse og kjøles ned av kaldt ytterglass.

 Konveksjon

Luft som varmes opp av varmt innerglass kommer i bevegelse og kjøles ned av kaldt ytterglass.

 Korrigeringsfaktor U-verdi

Tillatt U-verdiminskning med hensyn til himmelretning (soltilførsel).

 Kravkurve

Lyddempingsevnen til et glass bedømmes i forhold til en gitt kravkurve.

 Kulderas

Luftstrøm som skyldes at luften kjøles ned av en kald glassflate.

 Laminere

”Lime” sammen to eller flere glass ved hjelp av plastfolie.

 Lavemisjonsglass

Glass som bremser romvarmevandringen ved å ha et lavt emisjonstall.

 Lehrovn

Avkjølingsovn som følger rett etter tinnbadet ved floatglassproduksjon.

 LES-mål

Lehr-end-size er normale produksjonsmål for floatglass (normalt mål er 6000 x 3210 mm).

 Lydtrykk

Hvor sterk en tone er, målt i desibel (dB).

 Lysrefleksjon (LR)

 Mengden synlig lys som reflekteres utover i % av utvendig belastning.

 Lystransmisjon (LT)

Mengden synlig lys som passerer glasset i % av utvendig belastning.

 Mykbelagt

Belegg på glass som er mottakelig for riper, og som derfor bare kan anvendes i isolerglass.

 Ornamentglass

Valset glass som er forsynt med mønster for å gjøre det vanskelig å se inn, kalles også støpeglass.

 Primær energirefleksjon

Den solvarmen som reflekteres direkte utover i % av utvendig belastning.

 Primær energitransmisjon

Den solvarmen som passerer direkte gjennom glasset i % av utvendig belastning.

 Pyrolyse

Metode til å belegge glass gjennom spraying på varmt glass.

 Randeffekt

Kondens på innerglassets kanter pga. for dårlig U-verdi og lav utendørstemperatur.

 Resulterende U-verdi

Et vindus totale U-verdi etter at rammens og glassets U-verdi er vektet sammen.

 Rm-verdi

Lyddempingsevnen til et glass uten hensyn til kravkurve (en aritmetisk middelverdi).

 Rw-verdi

Lyddempingsevnen til et glass justert i forhold til en gitt kravkurve (laboratorieverdi).

 Sekundær energirefleksjon

Den solvarmen som absorberes i glasset og som deretter reflekteres utover.

 Sekundær energitransmisjon

Den solvarmen som absorberes i glasset og som deretter ledes innover.

 Shading coefficient

Tall som angir forholdet mellom aktuelt glass og vanlig glass når det gjelder solvarmebegrensningen.

 Silikonforseglet rute

Isolerglass med silikon i stedet for polysulfid beregnet på structural glazing (limet eksponeres for sollys).

 Sikkerhetsglass

De vanligste typene er termisk herdet glass og laminert glass. SGG SECURIT og SGG STADIP.

 Sikkerhetsspeil

Speil som på baksiden er forsynt med en seig plastfolie som holder sammen glasskårene ved skade.

 Sjablongtrykk

Metode som benytter duk, fargemasse og herding for å gi glass et varig mønster eller tekst i en eller flere farger, SGG SERALIT.

 Solfaktor

Tall som angir forholdet mellom aktuelt glass og en åpning uten glass. Kalles også g-verdi.

 Sputtering

Metode til å belegge glass ved i et vakuumkammer å bombardere overflaten med metallpartikler.

 Structural glazing

Glasskonstruksjon uten utvendige profiler.

 Stråling

Usynlig energiforflytning i form av bølger (synlig lys blir først synlig når det reflekteres).

 Støpeglass

Valset glass som er forsynt med mønster for å gjøre det vanskelig å se inn, kalles også ornamentglass.

 U-verdi

Tall som beskriver hvor fort varmen forsvinner ut gjennom et materiale, W/m2K (Watt per m2 og grad Kelvin).

 UV-stråling

Kortbølget, usynlig stråling som kan gi solforbrenning, bleking av f.eks. tekstiler.

 Varmeabsorpsjon

Den mengden varme som fester seg i glasset i % av den utvendige belastningen.