Alt fra mindre serviceoppdrag, til ombygginger og fasadeutskifting.