Olav Thon Gruppen as i Oslo

Mangeårig samarbeidsavtale.

Alt fra mindre serviceoppdrag, til ombygginger og fasadeutskifting. Vedlikehold av eiendommer.

Olav Thon Gruppen - Løpende samarbeidsavtale